Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


UŽIVATELSKÝ ÚČET

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupní smlouva při nákupu v internetovém obchodě se uzavírá okamžitě při odeslání objednávky.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • bezhotovostně platební bránou nebo zrychleným bankovním převodem u společnosti ThePay.
  • bezhotovostně klasickým převodem na účet vedený u Fio banky 2101304360/2010, uvádějte variabilní symbol jako číslo objednávky.
  • formou dobírky společnosti Česká pošta.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

Prodávající vrací peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od obdržení vráceného zboží a to bezhotovostím převodem na jeho bankovní účet.

Zboží nezasílejte na dobírku, nebude přijato !

 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží  je zasíláno Českou poštou zpravidla jako Doporučené psaní na adresu uvedenou kupujícím.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.